روش و پروسیجر کاری ما

اول -

انتخاب یک پیشکش

Hostgigz

یکی از پیشکش های مارا انتخاب نموده برای معلومات بیشتر با ما به تماس میشوید

دوم -

ارایه معلومات در مورد پروژه مورد نظر

Hostgigz

معلومات مفصل از پروژه ی را که در ذهن دارید و میخواهید بسازید را در اختیار ما قرار میدهید تا تیم حرفه ای ما در مورد بهترین راه تطبیق پروژه موردنظر مشوره دهد و همچنان به شیوه ی کار کند که شما تصور و برنامه ریزی کرده بودید. در این مرحله و بعد از تصمیم گیری در مورد تطبیق پروژه شما 20 درصد از کل هزینه پروژه را پرداخت مینمائید تا ما از تصمیم شما برای ساخت این پروژه مطمئن شویم و کار عملی را شروع کنیم

سوم -

تحویل گرفتن پروژه کامل

Hostgigz

 بعد از اتمام کار در وقت تعیین شده، تیم ما با شما در تماس میشود و شما پروژه تکمیل شده را همراه با لیسانس و حقوق استفاده آن تحویل گرفته بررسی مینمائید و تغییرات مورد نظر خود را پیشنهاد میکنید. بلاخره در اخیر بعد از خوشی و رضایت شما، بقیه هزینه پروژه را حضوری، از طریق بانک و یا هم بصورت آنلاین پرداخت مینمائید

راجستر نام دامنه شما

شما میتوانید نام دامنه تان را با ما راجستر نمائید و یا هم از ما بخواهید برای شما راجستر نمائیم. الطبه با هرپیشکش ما یک دامنه رایگان برای مشتری ها راجستر مینمائیم

حق کاپی تمام مطالب این وبسایت محفوظ و مربوط "مرکز دیزاین و توسعه وب" میباشد